Events

25 JUNE

Event Place - Pune

Swami Vivekanand Sabhagruha, MIT Collage, Kothrud, Pune....read more.

20 AUG

Event Place - Kolhapur/Sangli

Shree Shahu Sanskrutik Mandir Market Yard Kolhapur....read more.

17 SEP

Event Place - Satara

Yashvantrao Chavan Sabhagruha,Satara Jilha Sahakari Bank Head Office, Satara....read more.

29 OCT

Event Place - Nasik

Raosaheb Thorat Sabhagruha, Gangapur Road,Nr Shivaji Nagar Bus Stop, Nashik....read more.

12 OCT

Event Place - Solapur/Osmanabad

Hutatma Smruti Mandir, Park chowk, Nr Solapur Mahanagar palika, Solapur....read more.

25 FEB

Event Place - KURLA

R T Bhandai Auditorium,Buntar Bhavan Kurla E....read more.